select-your-language select-your-language select-your-language select-your-language

ÜRETİM

Katı Modelleme

 • Solidworks / 3D - CAD Design Software.
 • Ergenekon Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2-D teknik resmi 3-D ürün dizaynına geliştirebilen, nihai aşamada da seri üretim için yetkin bir firmadır.

Simülasyon

 • Magmasoft / Cast Process Simulation Software
 • Döküm Simülasyon ve CAD olanakları düşük maliyetli prototiplerin oluşturulmasını ve müşteri ihtiyaçlarını yerine getirecek rekabetçi üretimin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Model İmalatı ve Ambarı

 • Geniş deneyim ve tecrübeye sahip elemanlarımızla CAD-CAM ve CNC destekli günümüz teknolojisine uygun ahşap, areldit, alüminyum model imalatı yapmaktayız. Ayrıca bütün modellerin bakım ve onarımı da yapılmaktadır.

Maça Yapımı

 • 3 Ton / Saat maça mikseri

Kalıplama

 • 20 Ton / Saat kapasiteli reçineli kum mikseri.
 • 10 Ton / Saat kapasiteli reçineli kum mikseri.
 • 1000*1200 ölçülerinde reçineli kalıplama ve döküm hattı.

Ergitme

 • Bir adet iki potalı, 4000 kg / pota kapasiteli, orta frekanslı indüksiyon ocağı.
 • Bir adet iki potalı, 1200 kg / pota kapasiteli, yüksek frekanslı indüksiyon ocağı.
 • Bir adet iki potalı, sırası ile 300 kg / pota, 600 kg / pota kapasiteli, yüksek frekanslı indüksiyon ocağı.

Taşlama ve Isıl İşlem

 • Askılı ve bilyalı kumlama makinası.
 • Tablalı, bilyalı kumlama makinası.
 • Elle kumlama makinası.
 • Havalı el aletleri ve yüksek devirli aletler ile taşlama yapılmaktadır.
 • 2 x 4,5 x 2m ebadında, 20 ton / şarj kapasiteli, maksimum 1200°C'de çalışabilen, sulama havuzlu ısıl işlem fırını.
 • 2,1 x 2,5 x 2m ebadında, 10 ton / şarj kapasiteli, maksimum 1200°C'de çalışabilen, polymer havuzlu ısıl işlem fırını.

 • Çeşitli tiplerdeki alaşımlara, istenilen mekanik özellikler ve metalografik yapıların sağlanabilmesi için, uygun ısıl işlemler prosedürleri uygulanmaktadır. Yumuşatma, normalizasyon, suda sulama, polymerde sulama, temperleme ve gerilim giderme ısıl işlemleri kendi bünyemizde yapılmaktadır.

Mekanik İşleme

 • Müşteri talepleri doğrultusunda parçalar kaba işlemeli yada finiş işlemeli olarak imal edilebilmektedir.

Laboratuvar ve Kalite Kontrol

 • Kum Test Cihazları
 • Spektral Analiz
 • Sıcaklık Ölçme Cihazları (Seyyar Tip ve Sabit Tip)
 • Laboratuvar Tipi Isıl İşlem Fırını
 • Ölçü Kontrolü
 • Mikroyapı İncelemesi
 • Sertlik Ölçümü (Seyyar Tip ve Sabit Tip)
 • Çekme, Eğme ve Basma Testi
 • Charpy Darbe Testi
 • Sıvı Penetrant Testi
 • Ultrasonik Kontrol
 • Manyetik partikül testi
 • Radyografik Testi
 • Görsel Kontrol
 • Boya Kalınlığı Testi
 • Yüzey Pürüzlülük Testi

Boyama ve Sevkiyat

 • Müşteri talepleri ve ilgili standartlar doğrultusunda parçalara boyama işlemi uygulanabilmektedir.
 • Tüm kalite kontrol işlemi tamamlanan parçalar, müşteri teleplerine uygun şekilde ambalajlanıp sevkiyat bölümüne teslim edilir.

PRODUCTION

CAD Design

 • Solidworks / 3D - CAD Design Software.
 • Ergenekon makes Steel Casting and Trade Inc takes the idea from 2-D technical drawing, through 3-D product design and ultimately into full production.

Simulation

 • Magmasoft / Cast Process Simulation Software
 • Casting Simulation and CAD facilities enable low cost prototyping and competitive production of client requirements.

Pattern Making

 • With our qualified personnel we are making our patterns with the help of CAD-CAM technology and CNC machines. We are also making the maintenance and repair of patterns.

Core Making

 • 2 core machines with 15 liter capacity
 • 2 Tons/hours mixer for chromite cores
 • Shell core machine

Molding

 • A couple pneumatic and automatic molding machine.
 • A couple of hydraulic and semi-automatic molding machine.
 • 10 Tons / Hour capacity continuous resin bonded sand mixer.
 • 3 Tons / Hour capacity continuous resin bonded sand mixer.

Melting

 • A double crucibled, 4000 kgs / crucible capacity, medium frequency induction furnace.
 • A double crucibled, 1200 kgs / crucible capacity, high frequency induction furnace.
 • A double crucibled, respectively 300 kgs / crucible, 600 kgs / crucible capacity, high frequency induction furnace.

Heat Treatment

 • Shoot blasting machine with hook
 • Shoot blasting machine with table
 • Manual sand blasting machine
 • Grinding is made by high speed air type grinding machines.
 • 2 x 4,5 x 2m dimensioned, 10 tons / charge capacity, working range up to 1200°C heat treatment furnace with quenching pool.
 • 2,1 x 2,5 x 2m dimensioned, 10 tons / charge capacity, working range up to 1200°C heat treatment furnace with quenching pool.
 • Appropriate heat treatment procedures are being applied to provide the required mechanical properties and metallographical structures for various types of alloys.

Machining

 • We are making the machining of your parts exactly according to the technical drawings. After the machining of the parts we double-check the machined parts according their technical drawings and prepare the required technical reports.

Laboratory and Quality Control

 • Full Set of Sand Testing Equipment - Georges Fischer -
 • Spectral Analysis - ARL 3460 Spectrometer -
 • Temperature Measurement Instrument (Portable Type - Heraeus Electro Nite - and Stable Type - Heraeus Electro Nite -)
 • Laboratory Type Heat Treatment Furnace - Heraeus -
 • Dimensional Control
 • Microstructure Inspection - Union Microscope -
 • Hardness Testing (Portable Type - Equotip II - and Stable Type - Krautkramer -)
 • Tensile, Bend and Compaction Testing - Alşa -
 • Charpy Impact Testing - Alşa -
 • Dye Penetrant Testing
 • Ultrasonic Control - Krautkramer -
 • Magnetic Particle Testing
 • Radiographic Testing
 • Visual Control

Painting and Shipment

 • All our products are being %100 quality controlled according to the needs of our customers and are given to our shipment department

PRODUKTION

CAD Design

 • Solidworks / 3D - CAD Design Software.
 • ERGENEKON GUSS A.G nimmt die 2D Zeichung, macht die 3D Design und startet erst dann die Produktion.

Simulation

 • Magmasoft / Cast Process Simulation Software
 • Die Gusssimulation und CAD Möglichkeiten geben uns die Chance kostengünstige Prototype als auch Serienteile für unsere Kunden herzustellen.

Modellbau

 • Mit unseren Mitarbeitern mit hoher Erfahrung bauen wir Modelle mit Hilfe von der CAD-CAM Technologie und CNC Maschinen. Wir machen auch die Pflegungen und Reparaturen der Modelle im Hause.

Kernmacherei

 • 2 automatische Kernmaschinen mit 15 Liter Kapazität
 • Ein 2 Tonnen pro stunde Mixer für Chromitkerne
 • Kernschußmachine

Formmacherei

 • Zwei pneumatiche und automatische Formmaschine.
 • Zwei hydraulische und halbautomatische Formmaschine.
 • Ein Harzsandmixer mit 10 Tonnen pro Stunde Kapazität.
 • Ein Harzsandmixer mit 3 Tonnen pro Stunde Kapazität.

Schmelzbetrieb

 • Ein mittelfrequenz Induktionsofen mit zwei 4000 kg Schmelztöpfen.
 • Ein hochfrequenz Induktionsofen mit zwei 1200 kg Schmelztöpfen.
 • Ein hochfrequenz Induktionsofen mit zwei Schmelztöpfen, der eine 300 kg und der andere 600 kg.

Wärmebehandlung

 • Kugelstrahlmaschine mit Haken
 • Kugelstrahlmaschine mit Auflage
 • Manuelle Sandstrahlmaschine
 • Wir entgraten ihre Teile mit Schleifmaschinen die in hoher Geschwindigkeit arbeiten.
 • Ein Wärmebehandlungsofen mit Wasserabschreckmöglichkeit in den Maßen von
 • 2 x 4,5 x 2 Meter mit einer Chargekapazität von
 • 10 Tonnen der bis zu 1200°C arbeitet.
 • Ein Wärmebehandlungsofen mit Wasserabschreckmöglichkeit in den Maßen von
 • 2,1 x 2,5 x 2 Meter mit einer Chargekapazität von 10 Tonnen der bis zu 1200°C arbeitet.
 • Um die entschprechende mechanische Eigenschaften und metalografische Struktur für verschiedene Materialen zu erlangen setzen wir die entschprechenden Wärmebehandlungsprozesse ein.

Mechanische Bearbeitung

 • Wir bearbeiten die Teile mechanisch genau nach ihren Zeichnungen. Nach der mechanischen Bearbeitung der Teile machen wir eine erneuerte Kontrolle der Teile nach ihrer Zeichnungen und schreiben ein Kontrollbericht.

Labor und Qualitätsprüfungen

 • Sand Test Geräte
 • Spektralanalyse
 • Wärme Messgeräte (Tragbare und Festgeräte)
 • Labor Wärmebehandlungsofen
 • Maßkontrolle
 • Prüfung der Mikrostruktur
 • Härte Prüfung (Tragbare und Festgeräte)
 • Zugprobe, Dehnprobe und Proctordichteprobe
 • Kerbschlagprobe
 • Farbeindringungsprüfung
 • Ultraschallprüfung

Beschichtung und Versendung

 • Alle unsere Produkte werden %100 kontrolliert und zu unserem Versendungsdepartment weitergeleitet.

Производство

твердотельное моделирование

 • Solidworks / 3D - CAD Design Software.
 • Эргенекон металлургической промышленности и торговли ООО, 2-D черчения 3-D дизайн продукта разработки в заключительной стадии компания квалифицированнa для массового производства

Симуляция

 • Magmasoft / Cast Process Simulation Software
 • Литье Моделирование и САПР возможностями для потребностей клиентов и создание недорогих прототипов позволяет реализации конкурентоспособной продукции

Производство модели и складирования

 • С нашим квалифицированным персоналом мы делаем наш образ с помощьюCAD-CAM технологии и станки с ЧПУ. Мы также добились техническому обслуживанию и ремонту образцов.

Сердечник

 • 3 т / час лопаты смесителя

Формирование

 • 20 тонн / час смолой песок смесителя
 • 10 тонн / час емкость смолы песок смесителя
 • 1000 * 1200 размера литье смолы и линии разливки

Плавление

 • Два горшка, и 4000 кг / пот-емкость, средние частоты индукционной печи
 • Один из двух тиглей, 1200 кг / пот-емкостью, высокой частоты индукционная печь
 • Один из двух тиглей, соответственно, 300 кг / пот-емкость ,600 кг / пот-емкость, высокочастотные индукционные печи

Шлифовальные и термическая обработка

 • машина дробеструйной обработки
 • Настолная машина пескоструйной обработки
 • Ручная машина пескоструйной обработки
 • Высокоскоростное шлифованйе делается с помощью ручных инструментов и пневматическим инструментами
 • 2 х 4,5 х 2 м по размеру, 20 т / зарядной емкости, может работать максимум1200 ° C, термическая обработка печи орошения бассейн.
 • 2,1 х 2,5 х 2 м по размеру, 10 т / зарядной емкости, может работать максимум1200 ° C, термическая обработка печи полимера бассейн

 • Различные виды сплавов, для достижения желаемых механических свойств и металлографической структуры, процедуры термической обработки могут быть применены. Сглаживание,нормализация, воды для орошения, ирригацииполимера, закалки и снятия напряжения термической обработки .

Механическая обработка

 • Мы делаем обработку Ваших деталей точно в соответствии с техническими чертежами. После обработки части мы будем перепроверять обрабатываемых деталей в соответствии с их техническими чертежами и подготовить необходимые технические отчеты.

Лаборатории и контроль качества

 • Оборудование Песок Тестирование
 • спектральный анализ
 • Температура измерительных приборов (Portable Тип и жесткий тип)
 • Лаборатория Тип термообработки печи
 • Измерение управления
 • Анализ микроструктуры
 • Измерение твердости (тип портативные и стационарные типа)
 • На растяжение, изгиб и сжатие испытаний
 • Ударная Impact Test
 • Жидкие Тестирование Penetrant
 • Ультразвуковой контроль
 • Магнитные частицы тестирования
 • радиографического контроля
 • Visual Control
 • Испытание Paint Толщина
 • Тест поверхности шероховатость

Покраска и доставки

 • Вся наша продукция в настоящее время 100% контроль качества в соответствии с потребностями наших клиентов и даны нашим отделом отгрузки