Kalite, Çevre ve İSG Politikası

Ergenekon Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

  • Ulusal ve uluslararası standartlara uygun, müşteri talep ve ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilen yüksek kalitede ürünü; Çevre ve İş Sağlığı – Güvenliği mevzuatlarına uygun olarak sağlamayı ve bu alanlardaki başarımını sürekli iyileştirmeyi,
  • Kendi stratejik hedeflerinin belirlenmesinde Çevre ve İş Sağlığı – Güvenliği gerekliliklerini gözetmeyi,
  • Faaliyetlerden veya ürünlerden kaynaklanabilecek çevresel kirlenmeyi, yaralanma ve sağlık sorunlarını önlemeyi,
  • Bireysel sorumluluklarını ve Yönetim Sistemlerindeki başarının topyekûn katılım ile sağlanacağının bilincinde olan çalışanlarımızın, değişen ve gelişen şartlar altında farkındalıklarını arttırmak üzere eğitim ve gelişim faaliyetleri düzenlemeyi, taahhüt eder.

Ergenekon Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2021©