select-your-language select-your-language select-your-language select-your-language

KALİTE

Kalite,Çevre,İSG Politikamız

ERGENEKON ÇELİK DÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.,

  • Ulusal ve uluslararası standartlara uygun, müşteri talep ve ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilen yüksek kalitede ürünü; Çevre ve İş Sağlığı - Güvenliği mevzuatlarına uygun olarak sağlamayı ve bu alanlardaki başarımını sürekli iyileş[tir]meyi,
  • Kendi stratejik hedeflerinin belirlenmesinde Çevre ve İş Sağlığı - Güvenliği gerekliliklerini gözetmeyi,
  • Faaliyetlerimizden ve ürünlerimizden kaynaklanabilecek çevre kirlenmesini, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemeyi,
  • Bireysel sorumluluklarını ve Yönetim Sistemlerindeki başarının topyekün katılım ile sağlanacağının bilincinde olan çalışanlarımızın, değişen ve gelişen şartlar altında farkındalıklarını arttırmak üzere eğitim ve gelişim faaliyetleri düzenlemeyi,
  • taahhüt eder.