select-your-language select-your-language select-your-language select-your-language

KALİTE

Sertifikalar

Kalite,Çevre,İSG Politikamız

ERGENEKON ÇELİK DÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.,

  • Ulusal ve uluslararası standartlara uygun, müşteri talep ve ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilen yüksek kalitede ürünü; Çevre ve İş Sağlığı - Güvenliği mevzuatlarına uygun olarak sağlamayı ve bu alanlardaki başarımını sürekli iyileş[tir]meyi,
  • Kendi stratejik hedeflerinin belirlenmesinde Çevre ve İş Sağlığı - Güvenliği gerekliliklerini gözetmeyi,
  • Faaliyetlerimizden ve ürünlerimizden kaynaklanabilecek çevre kirlenmesini, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemeyi,
  • Bireysel sorumluluklarını ve Yönetim Sistemlerindeki başarının topyekün katılım ile sağlanacağının bilincinde olan çalışanlarımızın, değişen ve gelişen şartlar altında farkındalıklarını arttırmak üzere eğitim ve gelişim faaliyetleri düzenlemeyi,
  • taahhüt eder.

Laboratuvar

  • Kum Test Cihazları
  • Spektral Analiz
  • Sıcaklık Ölçme Cihazları (Seyyar Tipve Sabit Tip)
  • Laboratuvar Tipi Isıl İşlem Fırını
  • Mikroyapı İncelemesi

Ölçü Kontrol

  • Tüm parçalarımız ham döküm halinde ve işlemeden sonra ölçülüp raporlandırılır.
  • Tüm ölçü kontrol aletlerimiz oda sıcaklığında muhafaza edilir.
  • Ölçü kontrol aletlerimizin kalibrasyonu heryıl akredite bir kuruluş tarafından yapılır.

Tahribatlı Muayene

  • Testlerimiz müşterinin istediği starndart ve kriterlere uygun olarak yapılır ve raporlandırılır.
  • Sertlik Ölçümü
  • Çekme, Eğme ve Basma Testi
  • Charpy Darbe Testi

Tahribatsız Muayene

  • Testler, seviye 2 personeller tarafından müşterinin belirlediği standart ve kriterlere uygun olarak yapılır ve raporlandırılır.
  • Ultrasonik muayene
  • Manyetik partikül testi
  • Penetrant testi
  • Radyografik test
  • Görsel muayene
  • Boya kalınlığı kontrolü
  • Yüzey pürüzlük kontrolü

Качество

Сертификаты

Качество, Окружающая среда и безопасность

Эргенекон Литейное производство стремится к

лаборатория

Контрольно-измерительные

Pазрушительный контроль

Неразрушающий контроль

QUALITY

Certificates

Quality, Environment and Safety Policy

Ergenekon Casting Industries is committed to

Laboratory

Dimensional Control

Destructive Testing

Non-Destructive Testing

QUALITÄT

Zertifikate

Qualität-Strategie

Wir als Ergenekon Guss A.S., verpflichten uns hochqualitative Produkte herzustellen und Sie im Versprochenen Liefertermin an unsere Kunden zu liefern, welche den Bedürfnissen und Anforderungen unserer Kunden, den inländischen wie auch weltweiten Standarten und Regeln passen; indem wir die Arbeitssicherheitsregeln und Weltgesundheit beachten, als auch die Umweltauflagen und Gesetze folgen.

Unser Team richtet sich als Auftrag die Zufriedenheit aller seiner Kunden und den wichtigen Beitrag an seine Industrie und arbeitet deswegen ununterbrochen für die Erhöhung der Qualität seiner Produkte.

Wir alle sind verpflichtet nach ISO 9001 und unserer Qualitätsmanagementsystem zu arbeiten, welches wir alle zusammen mit unserem Team hervorbrachten und weiterhin verbessern. Um unser Ziel zu erreichen, welches ein unersetzbarer Führer in unserer Industrie zu sein ist, verbessern wir unser Wissen und erweitern unsere technischen Begabnisse ständig, sind alle an unser Qualitätsmanagementsystem adaptiert und arbeiten als ein Teil dieses Systems.

Labor

Maßprüfung

Zerstörende Prüfung

Zerstörungsfreie Prüfung