select-your-language select-your-language select-your-language select-your-language

HAKKIMIZDA

Kuruluş Yılı:1968

Toplam Alan: 9500 m²

Kapalı Alan: 4600 m²

Personel Sayısı: 100

Maksimum Net Döküm Ağırlığı:8500 kg / Parça

Yıllık Kapasite:10000 Ton / Yıl


Firmamız ilkeleri doğrultusunda döküm, ısıl işlem ve mekanik işleme alanlarında 40 yılı aşkın süredir döküm sektöründe hizmet vermektedir. Malzeme ve mekanik işleme bilgi ve anlayışının araştırma ve geliştirme tecrübesi ile birleşmesi Ergenekon Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ni 2-D teknik resmi 3-D ürün dizaynına geliştirebilen, nihai aşamada da seri üretim için yetkin bir firma yapmıştır. Ergenekon Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çimento, Denizcilik, Madencilik, Taş Kırma, Kimya, İnşaat, Enerji, Gıda, Demir-Çelik, Makine İmalat ve Kağıt Sektörlerinde kullanılmak üzere yüksek kalitede ve değişik çeşitlerde döküm parça imal eden seçkin bir üreticidir.


Ergenekon Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. belirtilen sektörler için Karbonlu, Düşük ve Yüksek Alaşımlı, Yüksek Manganlı (Hadfield), Isıya Dirençli, Korozyona Dirençli (Paslanmaz), Darbeye Dirençli, Aşınmaya Dirençli Çelik Dökümler ve Yüksek Alaşımlı Beyaz Dökme Demirler, Gri Dökme Demirler, Küresel Grafitli Dökme Demirler alanlarında üretim yapmaktadır. Kusursuz üretim şartlarında üretilen bu malzemeler Dünya pazarına sunulmaktadır. Döküm Simülasyon ve CAD olanakları düşük maliyetli prototiplerin oluşturulmasını ve müşteri ihtiyaçlarını yerine getirecek rekabetçi üretimin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Başkan'ın Mesajı

Teknoloji ve sosyal bilincin hızla değistiği günümüzde Ergenekon Çelik Döküm A.Ş. sahip olduğu engin üretim ve proses altyapısını yenilikçi ve çevreye duyarlı teknolojiler ile geliştirmeyi hedeflemiştir. Bu hedefe uygun olarak şirketimiz çalişmalarını üç ana başlıkta yoğunlaştırmıştır.

  • Yüksek teknoloji ürünü malzeme geliştirmek ve üretim süreci adaptasyonu.
  • Tum üretim ve ölçme proseslerinde ileri kalite sertifikasyonuna sahip olmak.
  • Doğaya azami duyarlı ürteim, ölçme ve değerlendirme prosesleri geliştirmek.

Yeni ve gelişen teknolojilerin adaptasyonu için en önemli kaynağın nitelikli eleman ve şirket polikatası kapsamında maddi ve manevi destek olduğunun bilinci ile Ergenekon Çelik Döküm A.Ş., çalışanları için çeşitli eğitim ve geliştirme faaliyetleri düzenlemekte ve TÜBITAK, KOSGEB gibi kurumlar tarafından desteklenen geliştirme projelerine dahil olmaktadır.

Komple üretim ve proses kalite sertifikasyonunun yüksek teknoloji gerektiren endüstrilerde birincil öncelikli olması gerektiğinin bilinci ile Ergenekon dunya çapinda taninmiş kalite sertifikasyonlarinı edinmiştir.

Ergenekon tüm üretim, ölcme ve kalite kontrol proseslerinin çevreye duyarlı biçimde duzenlenmesini kendisine hedef olarak belirlemiş ve bu çerçevede yururlukte bulunan Çevre ve İş Sağlığı - Güvenliği mevzuatlarına tam uygunluğu sağlamıştır. Buna ilave olarak, geleceğe donuk stratejik planlamalarında her türlü doğal tahribat, kirlenme, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemeyi kendisine görev edinmiştir. Bu yöndeki çalismalarımızı da dünya çapinda tanınan sertifikasyon prosedürlerine uygun olarak yürütmek amacı ile ISO 14001 ve ISO 18001 standartlarına uygunluk prosedürlerini başlatmış bulunuyoruz.

Tüm bu hedefleri gerçekleştirmek icin Ergenekon, bireysel sorumluluklarının ve yönetim sistemlerindeki başarının topyekün katılım ile sağlanacağının bilincinde olan çalışanlarımızın, değişen ve gelişen şartlar altında farkındalıklarını artırmak üzere eğitim ve gelişim faaliyetleri düzenlemeyi öncelikli sorumluluklarindan biri olarak belirlemiştir.

Ergenekon, gelecekte de halihazirda sahip olduğu üstün teknoloji ve çevreye duyarlı altyapısını güçlendirerek musterilerine en uygun çözumleri en yüksek teknoloji ve uygun koşullarda sunmaya devam edecek ve Türkiye döküm sanayiinin öncülerinden olmaya devam edecektir.

Saygılarımla,

M.Şerif GARİBAĞAOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

ABOUT US

Establishment:1968

Total Area: 9500 m²

Covered Area: 4600 m²

Employees: 100

Maximum Net Casting Weight:8500 Kg / Piece

Annual Capacity :10000 Tons / Year


Principles at the company have been involved in casting, heat treatment and machining in the casting industry for over 40 years. Knowledge and understanding of materials and machining, combined with experience in research and development, makes Ergenekon Steel Casting and Trade Inc a company with the necessary ability to take an idea from 2-D technical drawing, through 3-D product design and ultimately into full production. Ergenekon Steel Casting and Trade Inc is the manufacturer and trader of a range of unique, high quality castings for use in Cement, Marine, Mining, Crushing, Quarry, Chemistry, Construction, Energy, Food, Iron and Steel, Machinery and Paper Industries.


Ergenekon Steel Casting and Trade Inc is involved in manufacture of Plain Carbon, Low and High Alloy, High Manganese ( Hadfield ), Heat Resistant, Corrosion Resistant ( Stainless ), Impact Resistant, Wear Resistant Steel Castings and High Alloy White Cast Irons, Gray Cast Irons, Nodular ( Ductile ) Cast Irons for these industries. These materials under exclusive manufacture are available for worldwide distribution. Casting Simulation and CAD facilities enable low cost prototyping and competitive production of client requirements.

Chairman's Message

For over 40 years, Ergenekon Casting Industries is one of the true pioneers of Turkey's casting industry with its superior technical infrastructure, expertise and its production line certified with national and international quality standards.

To continue its leading role in today's world of continuously evolving technological, social and environmental awareness, Ergenekon Casting Industries is focused to further improve its existing capabilities with innovative and environmentally friendly technologies. In order to achieve its objectives, Ergenekon has concentrated on three major work areas.

  • Using advanced technologies for developing materials and adaptation of production processes
  • Acquiring most advanced quality certification for all manufacturing and testing processes.
  • Developing exceptionally environmentally aware manufacturing, testing and evaluation procedures.

Ergenekon Casting Industries recognizes the importance of qualified workforce and company wide support for adaptation of advanced technologies as part of its strategic vision. In this regard, Ergenekon not only organizes numerous educational and development activities for its workforce, but also takes part in research and development projects that are supported by The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) and Small and Middle Sized Business Development and Support Agency (KOSGEB).

Knowing the importance of total production and process quality certification for manufacturing operations using advanced technologies, Ergenekon Casting Industries has already acquired most of the recognized quality certifications in the world.

Ergenekon Casting Industries aims to further develop environmentally aware manufacturing, testing and evaluation processes and has already achieved full compliance to all existing environmental and safety regulations. As part of its strategic vision, Ergenekon aims to minimize any and all environmental damage, injury and personal health affects resulting from its operations. In this regard, Ergenekon has already started certification procedures for ISO 14001 and ISO 18001 international standards.

In order to achieve these ambitious goals, Ergenekon believes that a company wide support and participation is crucial. Therefore, Ergenekon identifies organizing educational and developmental activities for improving the total awareness of its workforce against ever evolving conditions as one if its main responsibilities.

Ergenekon Casting Industries will continuously improve its technologically advanced and environmentally friendly infrastructure. We are determined to provide the most appropriate solutions to our customers using most advanced technologies and will continue being one of the pioneers of casting industry of Turkey in the coming ages.

Best Regards,

M.Şerif GARİBAĞAOĞLU
Chairman

ÜBER UNS

Gründungsjahr:1968

Gesamtfläche: 9500 m²

Produktionsfläche: 4600 m²

Mitarbeiteranzahl: 100

Maximum Netto Stückgewicht:8500 kg

Jahreskapazität:10000 Tonnen / Jahr


Unsere Firma, gießt, macht die Wärmebehandlung von seinen Gussteilen und liefert mechanisch bearbeitete Fertigteile in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Gießens, seit mehr als 40 Jahren und ist somit ein qualitativer Produzent und zuverlässiger Lieferant von Gussteilen. Durch unsere langjährige Erfahrung in den Bereichen Materialwissen, Bearbeitung, Forschung und Entwicklung sind wir in der Lage während der Produktion von einer 2D Zeichnung einen 3D Design zusammenzustellen und unsere Produktion erst danach beginnen. Die Gießerei Ergenekon ist ein Hersteller und Händler von Gussteilen für die Zementindustrie, Schiffbauindustrie, Bergbauindustrie, Brecherindustrie, Fördertechnik, Chemie und Petrochemie, Baumaschinen, Kraftindustrie, Nahrungsmaschinenindustrie, Metallbearbeitungsmaschinen, Druckerei und Papiermaschinen.


Wir können ihnen jede Art von Karbonstähle, niedrig legierte und hoch legierte Stähle, Manganstähle (die sogenannten Hadfield Stähle), hitzebeständige Stähle, Korrosion beständige Stähle (rostfreie Stähle), schlagzähe Stähle, verschleißfeste Stähle, hoch legierte Gusseisen, Graugüsse und sphärolitische Graugüsse herstellen und/oder liefern. Unsere hochqualitativen Produkte liefern wir weltweit. Die Gusssimulation und CAD Möglichkeiten geben uns die Chance kostengünstige Prototype als auch Serienteile für unsere Kunden herzustellen.

O HAC

Год основания:    1968

Общая площадь:     9500 m²

Крытая площадь:     4600 m²

Количество работников:      100

Максимальный Вес нетто Кастинг:    8500 кг/ Запчасти

Годовая мощность:     10000 тонн / год

  


Наша компания на протяжении более 40 лет работавшая в литейной промышленности в соответствии с принципами литья,в области термической обработки и механической обработки . Материалы механической обработки знаний и понимания исследований и разработок, опыт, в сочетании с промышленной Эргенекон стали и Н. И. Тиджарет "2-D черчения 3-D дизайн разработки продукта в завершающую стадию массового производства для компетентной фирмы. Эргенекон металлургической промышленности и торговли ООО Цемент, судоходству, деятельности горнодобывающей промышленности, каменная дробилка, химической, строительной, энергетической, продовольственной, железо и сталь, машиностроение и бумажной промышленности, которые будут использоваться в различных типах высокого качества и выдающийся производительнстю чугунных частей.


Эргенекон металлургической промышленности и торговли ООО Углерод для конкретных секторов занимается производством в областях, низкие и высокие сплавы, высокого марганца (Хэдфилд), жаропрочных, коррозионно-стойких (нержавеющих), ударопрочный, устойчивый к истиранию отливки стали и высококачественного сплава белого чугуна, серого чугуна, чугуна . Эти материалы производятся для безупречного производства под условиями мирового рынка. Литье Моделирование и САПР возможностями для потребностей клиентов и создание недорогих прототипов позволяет реализации конкурентоспособной продукции.