ÝÞ BAÞVURU FORMU

Baþvuru Formu
Baþvuru Tarihi: 26-05-2019
Baþvurulan Pozisyon:
Ad:
Soyad:
Cinsiyet: Erkek Kadýn
Medeni Hali: Evli Bekar Boþanmýþ
Askerlik:
Yapýldý Terhis Tarihi:
Yapýlmadý
Muaf Muafiyet Nedeni:
Ev Adresi:
Ev Telefonu:
Cep Telefonu:
Eðitim:
Okul Þehri Fakülte Bölümü Baþlama Yýlý Mezuniyet Yýlý
Üniversite
Yüksekokul
Lise
Ýlkokul
Kurslar Sertifikalar
Adý Kursu veren Kuruluþ Baþlama Tarihi Bitiþ Tarihi Alýnan Sertifikalar
Ýþ Tecrübeleri
Firma Telefon Ünvan Görev Tanýmý Baþlama Tarihi Ayrýlma Tarihi Ayrýlma Nedeni
Yabancý Diller ve Seviyeleri
Zayýf Orta Çok Ýyi
Zayýf Orta Çok Ýyi
Zayýf Orta Çok Ýyi
Bilgisayar ve Program Bilgileri
MS Office Programlarý Yok Zayýf Orta Çok Ýyi
CAD - CAM Programlarý
Zayýf Orta Çok Ýyi
Zayýf Orta Çok Ýyi
Zayýf Orta Çok Ýyi
Döküm Similasyon Programlarý
Zayýf Orta Çok Ýyi
Zayýf Orta Çok Ýyi
Zayýf Orta Çok Ýyi
Diðerleri
Zayýf Orta Çok Ýyi
Zayýf Orta Çok Ýyi
Zayýf Orta Çok Ýyi
Zayýf Orta Çok Ýyi
Zayýf Orta Çok Ýyi
Üyelikler
Sosyal Etkinlikler
Referanslar
Adý Soyadý Telefon Ünvan Firma
Baþvurulan pozisyon üretim veya kalite kontrol ise teknik resim bilgi seviyenizi aþaðýda belirtiniz.
Yok Zayýf Orta Çok Ýyi
Talep Edilen Maaþ:
Ýþe Baþlayabileceðiniz Tarih: